Regionaal Archief Alkmaar
Bron

Vroegmiddeleeuwse munten uit Limmen

In 1995 ontdekten archeologen in Limmen meerdere waterputten en resten van huizen onder de grond. Die putten en huizen bleken uit de vroege middeleeuwen te stammen. Bij een vervolgonderzoek vonden archeologen een graf uit de Karolingische periode (720-860). Dit graf bevatte ook enkele munten die aan de dode waren meegegeven voor het hiernamaals. 

Het merendeel van de gevonden munten was in Engeland geslagen. Er was in de vroege middeleeuwen namelijk een levendige handel tussen de Friese boeren en de Engelse vorstendommen. Friese kooplieden hadden zelfs een kolonie in York!
Friese kooplieden importeerden vooral wijn en hout uit Duitsland en verkochten het aan de Engelsen. Deze munt komt uit Engeland en is ergens rond 700 geslagen. Op de voorkant van de munt zie je het gezicht van een koning, van de zijkant gezien. Hij wordt simpel verbeeld met behulp van strepen en puntjes. Op de achterzijde staat een kruis met een kist.

Herkomst

Collectie

Collectie huis van Hilde provinciaal depot voor archeologie Noord-Holland

Organisatie

Huis van Hilde

Nummer

5130-03

Link

https://collectie.huisvanhilde.nl/?query=Records/relatedid=[Object41095]&label=Zoekopdracht&showtype=record#c41b84b1-4bc2-4ad6-8009-27b925321c10

Gerelateerde thema's

Middeleeuwen

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen