Regionaal Archief Alkmaar

Het Geschiedenislokaal is ontworpen voor gebruik in de klas. Het bevat geen kant-en-klare opdrachten, maar een verzameling bronnen met begeleidende tekst. Docenten kunnen zelf bepalen op welke wijze ze hiermee aan de slag gaan. Hieronder volgen per thema enkele suggesties voor opdrachten. Daarnaast kunnen leerlingen zelfstandig met het Geschiedenislokaal werken. Bijvoorbeeld voor spreekbeurten, presentaties en werkstukken, waaronder het profielwerkstuk in de bovenbouw.

De thema's sluiten aan bij één van de tien tijdvakken of vormen een belangrijk regionaal thema. De bronnen zijn per thema geordend en gemakkelijk te downloaden. Via de trefwoorden zijn bronnen te selecteren uit de eigen woonplaats of rond een bepaald onderwerp. Vrijwel elke bron is gerelateerd aan enkele andere bronnen die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp.

Onder het kopje ‘extra informatie’ is een woordenlijst te vinden voor specifieke begrippen die in de thema’s voorkomen.

Heeft u vragen, opdrachtmateriaal dat u wilt delen, kritische opmerkingen of suggesties voor verbetering dan horen wij dat graag. Ook ideeën voor nieuwe thema's of voor eventuele samenwerkingen horen we graag van u. U kunt contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Enkele tips voor het werken met specifieke thema's:

Thema Beleg van Alkmaar

* De verhoudingen tussen katholieken en protestanten wordt in meerdere bronnen duidelijk. Bijvoorbeeld de bron over de martelaren van Alkmaar, het bevel tot binnenlaten van de geuzen, de 8 oktober viering en de bron over de graven van Egmond en Horne.

* Er zijn meerdere verslagen van ooggetuigen te vinden in het thema, twee Alkmaarse (geschreven door Nanning van Foreest en een anoniem verslag) en een Spaanse. Leerlingen kunnen deze getuigenissen met elkaar vergelijken.

* De invloed op het dagelijks leven wordt in verschillende bronnen duidelijk. Zoals de bronnen over inkwartiering, het anonieme ooggetuigenverslag en het verzamelen van soldaten.

* In de negentiende eeuw werd het Beleg van Alkmaar ingezet als symbool ter versterking van het nationalisme, ook hiervan zijn voorbeelden opgenomen in het lokaal. 

* Leerlingen kunnen aan de hand van gegeven stellingen bronnen (minimaal twee) uit het GeschiedenisLokaal selecteren die de stelling onderschrijven of tegenspreken. De verwerking van deze stellingen kan in elke gewenste vorm worden gegeven. Denk aan stellingen als:

- Van der Mey was een held
- De geuzen waren goed
- Alleen de Spanjaarden waren slecht
- Op 8 oktober 1573 vierde iedereen feest

Thema middeleeuwen

* De bronnen over de heilige Sint-Adelbert en de mythe van Vronen zijn erg geschikt voor vragen over bronnenkritiek

Het oudste Alkmaarse handschrift is erg geschikt voor een les godsdienst gezien de mooie religieuze afbeeldingen. Het kan ook gebruikt worden voor het vak cultuurgeschiedenis

* De bronnen over de stadsrechten van Schagen en Alkmaar zijn goed te gebruiken voor een vergelijking tussen de twee steden. Of om staatsburgerschap te vergelijken met burgerschap van een middeleeuwse stad

Thema Tweede Wereldoorlog:

* Omdat het fotograferen van Duitse militairen of bouwwerken verboden was zouden de fotobronnen een apart onderwerp ter bestudering kunnen zijn

* De twee videofragmenten zijn volledig tegengesteld aan elkaar en zijn geschikt voor analyse

* Onder het trefwoord 'bronnenkritiek' zijn bronnen te vinden die vanwege de standplaatsgebondenheid / censuur / propaganda een nadere bestudering verdienen.