Regionaal Archief Alkmaar
Bron

Karel V zorgt voor arme vrouwen

We vinden nu dat de Nederlandse regering verantwoordelijk is voor de zieken en armen in Nederland. De regering moet zorgen dat zij goed verzorgd en opgevangen worden. In de middeleeuwen werden armen en zieken vooral opgevangen door de kerk. Maar ook rijke burgers en de adel hielp mee. Zo ook keizer Karel V, heer van de Nederlanden. Hij zorgde bijvoorbeeld voor een goede verzorging en opvang van arme vrouwen. Zo schreef hij in 1551 deze brief aan de burgemeesters van Alkmaar, waarin hij het stadsbestuur aanbeval om het Sint Elisabethsgasthuis uit te breiden.
In een gasthuis werden armen, zieken en bejaarden opgevangen. Een soort zieken- en bejaardenhuis ineen, waar je ook terecht kon als je niets kon betalen.

Als het Elisabethsgasthuis zou uitbreiden, zoals Karel V wilde, konden ook zieke jonge vrouwen en maagden worden opgevangen. Het Sint Elisabethsgasthuis was een van de vier gasthuizen in de stad Alkmaar. Het Heilige Geestgasthuis was daar de oudste: die stond op de plek waar nu de Waagtoren staat. Het Sint Elisabethsgasthuis was alleen voor vrouwen. In de andere drie gasthuizen werden ook mannen opgevangen. Verder had Alkmaar vanaf de vijftiende eeuw ook een leprozenhuis: daar werden mensen opgevangen met de besmettelijke ziekte lepra.

Gerelateerde thema's

Middeleeuwen

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen