Regionaal Archief Alkmaar
Bron

Oudste handschrift

Het oudste handschrift (handgeschreven boek) in de collectie van het Regionaal Archief Alkmaar is een Bijbelse geschiedenis die geschreven is tussen 1400 en 1450. De schrijver van het boek is onbekend, maar we weten wel dat het een kopie is van een bekend middeleeuws werk: de Historia Scholastica van Petrus Comestor. Dit is een Bijbel waarin verhalen extra uitgelegd werden. Kloosterscholen gebruikten dit boek om jonge kanunniken (geestelijken die bij een klooster of kathedraal werkten) te onderwijzen. Het was populair onder predikende monniken en dorpspastoors die eruit passages konden vertellen.

In het Alkmaarse handschrift zijn ook veel tekeningen te vinden van Bijbelse taferelen. Deze zijn afkomstig uit een ander boek: de bijbelcommentaren van Nicolaus van Lyra. Op afbeelding een is de hogepriester Aaron te zien, precies zoals hij in het Bijbelboek Exodus is omschreven. Op de tweede afbeelding zie je de Ark des verbonds, gevolgd door een Joodse kandelaar en het visioen van Ezekiël. De vier wezens zijn cherubs (engelen) die verschenen in het visioen van Ezechiël.

In dit artikel staat meer informatie over het handschrift (voer de zoekterm 'petrus comestor' in). Hier kun je meer lezen over het oudste boek en de bibliotheek waarin het boek werd bewaard: de Librije van Alkmaar. 

Gerelateerde thema's

Middeleeuwen

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen