Regionaal Archief Alkmaar
Bron

Inkwartiering van Duitse militairen

Je was tijdens de bezetting verplicht om onderdak te bieden aan soldaten.
Dat huisvesten van soldaten noem je inkwartiering. En die inkwartiering werd dus ‘gevorderd’: als je opdracht kreeg om soldaten onderdak te geven, dan moest je dat doen. 

Dit is een vordering tot inkwartiering bij A.C. Beets te Middenmeer in augustus 1940. Hij moest onderdak verlenen aan 13 militairen en 3 paarden. Het is een bijzonder briefje als je let op de datum waarop de inkwartiering ingaat en de datum van de ondertekening. En kwam de vordering van de burgemeester of van de Duitse Weermacht?

Het was ook een bijzondere plek. Het perceel H10 aan de Westermiddenmeerweg was oorspronkelijk bedoeld als vliegveld. In 1939 werden er een huis en schuur gebouwd voor veehandelaar en schapenhouder A.C. Beets. Toen Nederland mobiliseerde werden funderingen gestort voor hangars en loodsen die er verder niet kwamen. Op 10 mei moest de familie Beets plaats maken voor militaire bezetting. Ze gingen voorlopig wonen in Wieringerwerf.

Het Duitse leger heeft het oude vliegveld overgenomen om er een schijnvliegveld van te maken. Het terrein moest dus ook bewaakt worden. Daarom werd inkwartiering gevorderd in het huis van Beets. Maar in augustus 1940 woonde Beets al niet meer op de Westermiddenmeerweg. Het gaat hier dus eigenlijk niet om inkwartiering, maar om overname van het huis door de 13 militairen. Vandaar dat het ‘zonder voeding’ is - er woonde niemand meer toen de militairen kwamen.

Onder deze link een foto van de ingekwartierde Duitse militairen.

 

Herkomst

Datering

29-08-1940

Collectie

RAA, Inventaris van het archief van de gemeente Wieringermeer, (1930) 1938-1985 (1989)

Organisatie

Regionaal Archief Alkmaar

Nummer

1681

Link

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/search/list/keywords/inkwartiering/withscans/0/findingaid/0623/start/0/limit/10/flimit/5

Gerelateerde thema's

Hollands Kroon in WOII

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen