Regionaal Archief Alkmaar
Bron

Inpoldering van de Wieringermeer

Tot 1930 was er op de plek van de Wieringermeer geen land maar zee. Net als veel andere gebieden in Nederland is de Wieringermeer ontstaan door inpoldering. Dat betekent dat het water is weggepompt om een nieuw stuk land te maken. Zo’n nieuw stuk land noem je een polder.

Op de kaart hiernaast is het ontwerp te zien van de Wieringermeerpolder. Al in 1870 werd dit ontwerp gemaakt. De oranje lijn rechts van het gele gebied moet de dijk voorstellen die voor de inpoldering moest zorgen. Eerst moest namelijk een dijk worden gebouwd, voordat het water weggepompt kon worden. De werkzaamheden begonnen uiteindelijk pas in 1927.

De inpoldering van de Wieringermeer hing samen met de industrialisatie. Vanaf de negentiende eeuw werd er veel gebruikgemaakt van machines. Ook voor de landbouw kwamen er machines. Daardoor kon er veel meer werk gedaan worden en kon er meer grond ontgonnen worden. De inpoldering zorgde voor meer van die landbouwgrond.

Herkomst

Maker

R. de Vries

Datering

1874

Collectie

Regionaal Archief Alkmaar

Organisatie

Regionaal Archief Alkmaar

Nummer

PR 1005081

Link

https://hdl.handle.net/21.12106/887fae68-fc52-480f-b753-52e79268e8a6

Gerelateerde thema's

Industrialisatie

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen