Regionaal Archief Alkmaar
Bron

Industrialisatie in de koloniën

In deze brief uit 1909 wordt geschreven over een fabriek en een sluis (in een kanaal) – typische voorbeelden van de industrialisatie van Nederland in die tijd. Maar de sluis en fabriek waar het hier over gaat, zijn niet in Nederland gebouwd maar in Indonesië, in de tijd dat het nog Nederlands-Indië werd genoemd en een Nederlandse kolonie was. In de linkerbovenhoek zie je dat de brief afkomstig is van de Maatschappij tot Exploitatie van het Land “Indramayoe West”, gevestigd te Batavia (het huidige Jakarta). Het kantoor van dit bedrijf, zo lees je eronder, stond in Amsterdam. Het was dus een Nederlands bedrijf dat eigenaar was van het gebied Indramayoe West op het Indonesische eiland Java. In dit gebied werd rijst geproduceerd, waarvan de winst voor het Nederlandse bedrijf was. De brief is geschreven aan Jan Cornelis Bouman, die commissaris was van het bedrijf en getrouwd was met een van de leden van de vooraanstaande Alkmaarse familie De Lange.

De tijd van de industrialisatie was ook de tijd van het modern imperialisme: Europese landen legden hun cultuur en politieke structuur op aan veroverde gebieden in andere delen van de wereld. De vernieuwingen van de industrialisatie in Europa werden daardoor ook in deze koloniën toegepast. Zo werd bijvoorbeeld de infrastructuur in de koloniën gemoderniseerd door het aanleggen van spoorwegen en kanalen, waarbij de lokale bevolking werd uitgebuit. De sluis die in de brief wordt genoemd wijst daarop. Ook de fabriek die werd gebouwd in Indramayoe West is een voorbeeld van industrialisatie in de koloniën.

Herkomst

Maker

Maatschappij tot Exploitatie van het Land “Indramayoe West”

Datering

1909

Collectie

Archief van de Familie De Lange, (1584) 1737-1987 (2010)

Organisatie

Regionaal Archief Alkmaar

Nummer

603

Link

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/5b1908bb8537363195102a8b800657ef

Gerelateerde thema's

Industrialisatie

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen