Regionaal Archief Alkmaar
Bron

Vergaderboek Sint Maarten, Eenigenburg en Valkkoog

In dit resolutieboek staan alle besluiten die het lokale bestuur van de plaatsen
Sint Maarten, Eenigenburg en Valkkoog heeft genomen in de periode 1711 tot 1802.

Hierin kunnen we ook lezen over de gevolgen van de Bataafse omwenteling in deze plaatsen. Zo is bijvoorbeeld de proclamatie van 7 mei 1795 in het boek opgenomen.

In de vergadering van 9 mei 1795 werden er nieuwe mensen aangesteld voor een aantal verschillende functies. Er kwam een andere kerkmeester, die zorg moest dragen voor kerkgebouwen. Ook betrof het armenvoogden, die toetsten of iemand in aanmerking kwam voor steun, en er kwam een nieuwe molenmeester die opzichter was over alle molens in het bestuursgebied. De vorige bestuurders moesten zich verantwoorden voor het nieuwe bestuur.

Tijdens de vergadering op 1 december 1795 werd een geschil behandeld over een vrijheidsboom die in Sint Maarten was geplant. Een vrijheidsboom stond symbool voor de vernieuwde maatschappij waarin burgers soeverein waren. Dergelijke bomen werden in navolging van de VS en Frankrijk ook in Nederland op veel plaatsen geplant door de Patriotten na het uitroepen van de Bataafse Republiek. Op 4 maart 1795 werd bijvoorbeeld een vrijheidsboom geplant op de Dam, voor het stadhuis. Een takje van deze boom wordt nog in het Rijksmuseum bewaard. Maar een dergelijke boom verrees dus ook in Sint Maarten. Heertje van der Oort tekende echter bezwaar aan omdat de boom volgens hem op zijn grond stond. Hij wilde dat de boom verplaatst werd.
Uit onderzoek bleek de boom echter niet op zijn grond te staan, maar op gemeentegrond. Van der Oort moest vervolgens elk jaar opnieuw toestemming vragen om die grond te mogen gebruiken.

Herkomst

Maker

W. Kok (prent)

Datering

01-01-1711 - 31-12-1802

Collectie

Archief van de gemeente Sint Maarten, 1643-1811 // Beeldbank RAA

Organisatie

Regionaal Archief Alkmaar

Nummer

2 (boek) // PR 1002566 (prent)

Link

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/af0691cd49463ae6a38b95a7b2f052a2

Gerelateerde thema's

Verlichting en Democratie

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen