Regionaal Archief Alkmaar
Bron

Petities grondwetswijziging 1845 Schagen

Op 10 december 1844 dienden negen Tweede Kamerleden - waaronder J.R. Thorbecke - een voorstel in om de grondwet te herzien. Ze pleitten hierin voor rechtstreekse verkiezingen voor de Tweede Kamer. Daarnaast zagen ze graag dat de ministers verantwoording aflegden in de Kamer in plaats van aan de koning. Ook zou er een jaarlijkse begroting moeten komen en het recht om vanuit de Kamer met wetsvoorstellen te komen. Hun voorstel kwam niet door de Kamer en de koning legde het naast zich neer. Toch maakte het wel wat los; een aantal kranten berichtten erover en er werden onder de bevolking petitielijsten verspreid. De petitie had als doel druk uit te oefenen om de grondwet te veranderen.

De petitie hield ook de gemoederen in onze regio bezig. Dat blijkt uit brieven van de officier van justitie te Alkmaar aan de burgemeester van Schagen om inlichtingen rond een gedrukte petitie die mogelijk is neergelegd in koffiehuizen en sociëteiten.

In de eerste brief van 13 januari 1845 vraagt de officier aan de burgemeester van Schagen of er ook in zijn gemeente petities zijn geweest.

In de tweede brief van 13 maart herhaalt de officier zijn vraag. Ook wil hij van de burgemeester weten welke personen zich direct of indirect bezig houden met de petitie en welke middelen men gebruikt om de petitie te verspreiden en mensen te laten tekenen.

Het blijkt dat de officier maar geen reactie kreeg, want er volgde een derde brief met het nadrukkelijke verzoek de informatie uiterlijk de volgende dag door te geven.

Vragen: Wat wil de officier met die informatie? Wat zouden redenen kunnen zijn dat de burgemeester van Schagen niet op de verzoeken reageerde?
               Wat zegt deze bron over de grondwetsherziening van 1848?

 

Herkomst

Maker

G. van Leeuwen (officier van justitie te Alkmaar)

Datering

13-01-1845 - 17-03-1845

Collectie

Archief van de gemeente Schagen, 1814-1942

Organisatie

Regionaal Archief Alkmaar

Nummer

1138

Link

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/0a5827204d013ba882c3561d02ce8736

Gerelateerde thema's

Verlichting en Democratie

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen