Regionaal Archief Alkmaar
Bron

Lastbrief Bergen

In deze lastbrief (ook wel bevelschrift of mandaat) wordt op 28 mei 1799 door de grondvergadering van Bergen (per 500 inwoners is er één grondvergadering) vastgesteld dat zij Cornelis van Foreest kiezen als vertegenwoordiger in het nationale Vertegenwoordigend Lichaam. Dat was de hoogste volksvertegenwoordiging van de Bataafse Republiek tussen 1798 en 1801.

Per 20.000 inwoners was er één lid in het Vertegenwoordigend Lichaam. Zo’n lid werd uiteindelijk vanuit de grotere districtsvergadering gekozen. De volks-vertegenwoordiging werd dus ‘getrapt’ verkozen, zoals dat nu nog bestaat voor de Eerste Kamer.

Het Lichaam was verantwoordelijk voor het maken, wijzigen en afschaffen van wetten in naam van het gehele volk. Tevens besluit het over oorlogsvoering en verdragen en stelt het de jaarlijkse begroting en belastingen vast. Na de eerste bijeenkomst verdeelde het Lichaam zich in twee Kamers. De Eerste Kamer telde
64 leden, de Tweede Kamer 30 leden. De leden (representanten) werden aangeduid als 'burger'. Behalve een lid werd in ieder district tevens een plaatsvervanger gekozen. In de lastbrief lees je dat Bergen koos voor L.T. de Kempenaer. Die moest dan de plaats innemen van Cornelis van Foreest als hij in meerdere districten was gekozen, ontslag nam of overleed. Op weigering om zitting te nemen in het Vertegenwoordigend Lichaam stond als straf het verlies van het kiesrecht.

Cornelis van Foreest bereikte na deze verkiezing overigens een hoge positie in de volksvertegenwoordiging: in 1800 was hij voorzitter van de algemene vergadering van de beide Kamers.  

Gebruik de ‘transcriptietool’ om het handschrift per regel te ontcijferen.

 

Herkomst

Datering

28-05-1799

Collectie

Archief van de gemeente Bergen 1464-1813 (lastbrief) // Bibliotheekcollectie RAA (kaart)

Organisatie

Regionaal Archief Alkmaar

Nummer

27 (brief) // 24 C 3 (kaart)

Link

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/cd9244f08c803110b360228145f28970

Gerelateerde thema's

Verlichting en Democratie

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen