Regionaal Archief Alkmaar
Bron

Keizer Napoleon bezoekt Noord-Holland

In september en oktober 1811 reisde keizer Napoleon door Noord-Holland. Het was voor de inwoners niet precies duidelijk door welke steden en dorpen hij en zijn gevolg zouden komen of waar ze zouden stoppen. Daarom namen veel plaatsen uitgebreide maatregelen voor de mogelijke komst van de keizer. Wegen werden verhard, obstakels weggehaald, welkomstpoorten opgetrokken en tolhekken opengezet. Boten mochten niet onder bruggen liggen, uit angst voor verstopte explosieven.

Ook in Den Helder en Huisduinen werden er voorbereiding getroffen voor de komst van de keizer, zoals blijkt uit dit briefje:


De Maire [burgemeester] van de Helder en Huisduinen

agt het noodzakelijk, en gelast des noods
alle ingezetenen om de nodige zorgen
te dragen, dat op den doortogt van Zijn
Majesteit den keijzer door deze gemeente
alle huijzen met kransen, groene
takken en bloemen, als mede met
vlaggen en wimpels versierd worden
en overal de vlaggen op de torens
molens, scheepen etc. te plaatsen
en op dat niemand hier van on
kundig zij, word deze al omme
geaffigieerd [affigeeren = door aanplakken bekendmaken] - ten eynde zig na te
gedragen
                              Helder den 21 october 1811

Burgers werden geïnformeerd over hoe zij moesten bijdragen aan een feestelijk onthaal. Verder werd een slaapplaats voor de keizer in orde gemaakt en alles grondig opgepoetst.

De belangrijkste reden voor het bezoek aan zijn nieuwe grondgebied was de inspectie van de verdedigingswerken waarmee hij aartsvijand Engeland buiten de deur wilde houden. Daarom bezocht hij de kustplaatsen en wilde hij van Den Helder een belangrijk marinehaven maken in het noorden van zijn Keizerrijk. Daarom gaf hij opdracht voor versterkingen van forten en andere verdedigingswerken bij Den Helder en het zuiden van Texel. 

Gebruik de ‘transcriptietool’ om het handschrift per regel te ontcijferen.

Herkomst

Maker

Maire van Den Helder

Datering

21-10-1811

Collectie

Archief van de gemeente Huisduinen en (Den) Helder, 1588-1815

Organisatie

Regionaal Archief Alkmaar

Nummer

184

Link

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/37648800681537f3a47aa045f0bd0abb

Gerelateerde thema's

Verlichting en Democratie

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen