Regionaal Archief Alkmaar
Bron

Handgeschreven kieslijst 1922

Dit is een lijst van een aantal kiesgerechtigden die op 5 juli 1922 mocht stemmen voor de leden van de Tweede Kamer. Het bevat de namen van 38 mensen die in een andere gemeente op de kiezerslijst stonden, maar op de verkiezingsdag op Texel verbleven en daar hun stem wilden uitbrengen. Bijzonder is dat er ook 16 vrouwen op staan. Tijdens deze verkiezingen was het voor het eerst dat vrouwen boven de
25 jaar ook voor de Tweede Kamer mochten stemmen, nadat Algemeen Kiesrecht voor mannen en vrouwen in 1919 was ingevoerd.

Op de lijst staat van iedere persoon de naam, geboortedatum en -plaats, de woonplaats en het verblijfadres op Texel waar de oproepkaart naartoe is gestuurd.

Ook tegenwoordig moet je actie ondernemen als je wilt stemmen buiten je eigen gemeente door het aanvragen van een speciale kiezerspas. Zonder actie kan je met je stembiljet alleen in je eigen gemeente stemmen.

 

Herkomst

Maker

Gemeente Texel

Datering

06-1922

Collectie

Archief van de gemeente Texel 1440-1926

Organisatie

Regionaal Archief Alkmaar

Nummer

426

Link

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/10a2a1941ddf34a4b5abefc57c0aaab9

Gerelateerde thema's

Verlichting en Democratie

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen