Regionaal Archief Alkmaar
Bron

Gezicht op Bergen

Op deze prent van J. Bulthuis uit 1794 zien we het dorpsgezicht van Bergen in 1794. Vanaf 1795 vonden er ook in Bergen grote bestuurlijke veranderingen plaats als gevolg van de Bataafse Revolutie. Mannen van 20 jaar of ouder en met een eigen inkomen, mochten na het afleggen van een eed (afb. 2) zelf hun bestuurders kiezen door te stemmen.

In Bergen werden op 29 maart 1796 nieuwe bestuurders gekozen. Het stemmen gebeurde in de Ruïnekerk, dat prominent op de prent is afgebeeld.
Oude bestuurders werden uit hun functie gezet en taken overgedragen aan de nieuwe bestuurders. Ditmaal werden er ook bestuurders gekozen die katholiek waren. Eerder waren die posities alleen maar weggelegd voor protestanten.
Er werd dus gebroken met de oude tradities.

Tussen 1796 en 1801 werd er zeven keer in de kerk gestemd: voor de afgevaardigden in verschillende bestuursorganen (lokaal, provinciaal en landelijk) en over het steunen van nieuwe staatsregelingen en grondwetten. In een lastbrief werd uiteindelijk de uitkomst van de stemming vastgelegd en ten uitvoer opgedragen.

Het afleggen van de eed, en daarmee het afzweren van de oude orde, was niet alleen nodig om te mogen stemmen of verkiesbaar te zijn. Ook voor het bekleden van uiteenlopende beroepen moest men zich officieel uitspreken tegen het ancien régime. Op 14 april 1795 werd vastgelegd voor welke functies een eed moest worden afgelegd. Dat waren:

Alle bestuurders
de pastoor
De collecteurs
De houtvester
De strandvonder
De kerkmeester
De weesmeester
De armenmeester
De vroedvrouw
De biersteker
Alle bakkers
Alle winkeliers
De gerechtsbode
Gemeente dienaar
De veeschutters
De molenmeester

Herkomst

Maker

J. Bulthuis

Datering

1794

Collectie

Beeldcollectie Regionaal archief Alkmaar

Organisatie

Regionaal Archief Alkmaar

Nummer

PR 1000939

Link

https://hdl.handle.net/21.12106/d12a5c51-341c-48cf-9c58-ce4910bf72e4

Gerelateerde thema's

Verlichting en Democratie

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen