Regionaal Archief Alkmaar
Bron

Gedicht De Waare Vrijheid

Dit gedicht is geschreven naar aanleiding van de machtsovername door de Patriotten. Gesteund door het Franse leger namen zij in 1795 de bestuurlijke macht in Nederland over; de Bataafse Revolutie.

Het gedicht bevindt zich in een pakket documenten, brieven en aantekeningen over de Bataafse Tijd uit het privéarchief van Gijsbert Fontein Verschuir. Of hij het ook geschreven heeft is niet duidelijk. Fontein Verschuir was een uitgesproken orangist en bekleedde in zijn loopbaan zowel lokaal als landelijk vooraanstaande bestuursfuncties (burgemeester van Alkmaar en lidmaatschap Eerste en Tweede Kamer).

Met de verandering van macht hoopten de Patriotten de economische situatie in het land te verbeteren. Nederland had te maken met oorlog(sdreiging), schade door de paalworm, de veepest en rijke burgers die in buitenlandse ondernemingen investeerden. Een grote groep mensen was erg ontevreden en wilde veranderingen. Met behulp van de Fransen in 1795 lukte het de patriotten om hun politieke tegenstanders (de Orangisten) van hun bestuurlijke macht te ontdoen. Maar Nederland betaalde hiervoor een hoge prijs. In ruil voor de militaire steun werden
Zeeuws-Vlaanderen en delen van Limburg (waaronder Maastricht en Venlo) ingelijfd bij Frankrijk. Daarnaast moest Nederland een grote som geld betalen en voor kost en inwoning zorgen voor 25.000 Franse soldaten.

Gebruik de ‘transcriptietool’ om het handschrift per regel te ontcijferen.
Een uitgetypte versie van de tekst vind je hier.

In het gedicht wordt naar deze feiten verwezen. Kun jij het vinden?


Bronnenkritiek

Tot welke groep kun je de schrijver van het gedicht rekenen: was hij Patriot of Orangist? Hervormer/vernieuwer of een conservatief die alles bij het oude willen houden?
Aan welke zinnen herken je dat?

 

 

Herkomst

Datering

01-01-1795 - 01-01-1806

Collectie

Archieven van de Familie De Dieu, Fontein Verschuir, Van der Feen de Lille

Organisatie

Regionaal Archief Alkmaar

Nummer

271

Link

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/c54c95ef860c3ad092ae9906f74c80a0

Gerelateerde thema's

Verlichting en Democratie

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen