Regionaal Archief Alkmaar
Bron

Partijpolitiek in Alkmaar

In 1885 werd de Liberale Unie opgericht als verenigingspunt voor alle liberalen.
Het was een federatie (samenwerking op centraal niveau) waar plaatselijke liberale kiesverenigingen bij aan konden sluiten. Van de 185 aangeschreven kiesverenigingen werden er 62 lid, zo ook de Alkmaarse politieke vereniging ‘Vooruitgang’.

De bron toont de standpunten van De Liberale Unie in 1897, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 juni 1897. Met het pamflet probeerde
‘De Vooruitgang’ meer leden voor de Unie te werven uit een specifieke doelgroep:
de werkende arbeiders en middenklasse in Alkmaar. Via de verschillende vakverenigingen in de stad, zoals de het Nederlandsch Onderwijsgenootschap, Nederlandsche Barbiers Vereeniging en Timmerlieden Vereeniging wilden ze daarmee in contact komen. Het kladje met de verzameling contactgegevens van vakverenigingen vind je ook bij de afbeeldingen. Het geeft veel informatie over de beoogde doelgroepen.

De ‘Vooruitgang’ hoopte hiermee nieuwe leden te werven en daarmee uiteindelijk de Liberale Unie uiteindelijk sterker te laten staan tegenover andere politieke stromingen, zoals de eerder opgerichte Anti-Revolutionaire Partij (1879) en de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (1894). Partijpolitiek werd steeds belangrijker om je doelen te realiseren. Dit werd wel duidelijk tijdens de Schoolstrijd.

De Liberale Unie was gematigd progressief. Het doel was de vrijheid van individuele burgers te borgen en op te komen voor diegenen die ondersteuning nodig hadden. Zo stond de partij voor belastingheffing naar draagkracht, sociale wetgeving en algemeen kiesrecht voor zowel mannen als vrouwen. Lokale liberale clubs verenigde zich onder de landelijke Liberale Unie. Naast de Alkmaarse ‘Vooruitgang’ was er in Schagen de Vrijzinnig-Democratische Kiesvereniging.

In het pamflet lees je belangrijke standpunten van de Liberale Unie. Waarin herken je liberale en/of progressieve standpunten?

Herkomst

Maker

Bestuur van Politieke Vereeniging Vooruitgang

Datering

05-1897

Collectie

Archief van de Politieke Vereniging ‘Vooruitgang’ te Alkmaar

Organisatie

Regionaal Archief Alkmaar

Nummer

1

Link

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/762edbaa41af31fab2c0c203a4b0e6f2

Gerelateerde thema's

Verlichting en Democratie

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen