Regionaal Archief Alkmaar
Bron

Oproep om mannen naar Alkmaar te sturen

Dit is een brief van Diederik Sonoy, geuzenleider en bevelhebber over het Noorderkwartier. Sonoy stuurde deze brief op 17 augustus 1573 aan de bestuurders van de dorpen Graft en De Rijp. In de brief riep Sonoy de dorpsbesturen op om minstens honderd mannen naar Alkmaar te sturen. De mannen moesten helpen met het versterken van de stadsmuur. Dat was een belangrijke taak. Op het moment dat Sonoy de brief schreef was het Spaanse leger al in aantocht, er was geen tijd te verliezen! Het bevel komt niet van Sonoy zelf, maar is gegeven uit naam van ‘zijne vorstelijke genade’ Willem van Oranje.  

Sonoy spreekt in de aanhef van de brief het bestuur aan met ‘Eersame discrete goede vrunden’. Hij sluit de brief ook af met ‘u lieder goede frunt’. Sonoy vraagt in de brief om de meest betrokken mannen te sturen. Het standhouden van de stad Alkmaar was namelijk niet alleen belangrijk voor de inwoners van Alkmaar. Het had ook invloed op het leven van de inwoners van de omliggende dorpen!

Op de brief staat een paarse stempel. Hierop staat ‘Rycs-Archief in Noord Holland’. Deze stempel is pas later aangebracht. 

Gebruik de ‘transcriptietool’ om het handschrift per regel te ontcijferen.

Herkomst

Maker

Diederik Sonoy

Datering

17-08-1573

Collectie

RAA, Archief van de gemeente (stadsarchief) Alkmaar, 1254 (1325) -1815 (1816)

Organisatie

Regionaal Archief Alkmaar

Nummer

2076 brief 11

Link

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/details/NL-AmrRAA-10.1.1.001/withscans/0/findingaid/10.1.1.001/start/0/limit/10/flimit/5

Gerelateerde thema's

Het Beleg van Alkmaar

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van alle transcripties

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen